Sigurnost na bankomatima

Provjerite bankomat

Prije uporabe bankomata, uvijek provjerite nalaze li se kakvi neobični predmeti na bankomatu ili je isti oštećen (npr. nešto se nalazi na čitaću kartice)! Ako uočite bilo što neobično na bankomatu ili bankomat prikazuje poruku greške - nemojte ga rabiti.


Budite sigurni na bankomatu

Na bankomatu stojite tako da nitko ne može vidjeti vaš PIN ili koliko novca ste podigli. Preporučujemo vam sakriti PIN rukom prilikom unosa, a prije nego podignete novac i karticu provjerite nalazi li se tko odmah iza vas.


NIKADA

Nikada nemojte davati nikakve informacije nepoznatima, posebno ne one o kartici, broju računa ili PIN-u, čak niti ako vam kažu da rade za banku. Uvijek izravno kontaktirajte svoju banku ili Euronet!